SOHBET VE DENEME ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

SOHBET VE DENEME ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

DENEME VE SOHBET ARASINDAKI BENZERLİK VE FARKLILIKLAR

1.Denemede ve sohbette kendisiyle konuşur gibi bir
hava varken daha ziyade sohbette okuyucuyla iletişim
daha çok ön plandadır.
2.Sohbetlerde soru cümleleri denemelere göre daha
sıklıkla kullanılır.
3.Denemede yazarın amacı okuyucunun kalıplaşmış
düşüncesinin dışına çıkmasını sağlamaktır.Sohbette
yazar karşısındakine onunla iletişim kuruyormuş havası
verir.
4.Sohbetler denemelere göre daha samimi ve sıcak bir
havada geçer.

DENEME VE SOHBET ARASINDAKİ
BENZERLİKLER

1.İki yazı türü de asıl olarak öznelliğe dayanır. Yani
yazar öznel düşüncelerini bize aktarır.
.: deneme ve sohbet arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir
2.Her iki yazı türü de konu sınırlamasının olmadığı bir
tür olmakla birlikte istenilen konuda yazılabilir.
3.İçtenlik her iki yazı türünde de temel özelliktir.
4.İki yazı türünün de inandırıcı olma özelliği yoktur.
5.Konuşma havasında geçer.
6.Her iki yazı türü de düşünce yazısıdır.
7.Her iki yazı türü de gazete , dergi vb. iletişim
araçlarında yayınlanabilir.

DENEME:

Herhangi bir konu hakkında yazarın öznel düşüncelerini
kesin hükümlere varmadan okuyucuyla paylaştığı
yazılara denir.Denemenin temel özellikleri şunlardır:
1.İstenilen her türlü konuda yazılabilir.
2.Yazar düşüncelerini öznel bir şekilde anlatır.
3.Anlatılanların belgelere dayandırılması ve kanıtlanması
zorunlu değildir.
4.Burada amaç okuyucuyu bir konu hakkında
düşündürmektir.
5.Farklı bakış açısı kazandırmak temel amaçtır.
6.Doğal, akıcı ve etkili bir anlatımı vardır.
7.Okuyucunun ana düşünceyi kendinin bulması amaçlanır.
Denemede amaç, okuyucuları, doğa, yaşam, toplum,
erdemlilik, ve ahlak sorunları üzerinde düşündürmek,
onları doğruyu bulmaya yöneltmektir. Benimsenmiş ve
kalıplaşmış görüşleri değiştirmektir.

SÖYLEŞİ

Bir düşünceyi karşısındakilerle konuşuyormuş gibi bir
anlatımla anlatan, dili günlük konuşma diline çok
benzeyen, içtenlik üzerine kurulan ve sıcak bir anlatımı
olan düşünce yazılarına söyleşi denir.Söyleşinin temel özellikleri şunlardır
deneme ve sohbet arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir
1.Sohbetler konuşma havası içinde yazılır.
2.Anlatımda içtenlik, yalınlık ve duruluk dikkati çeker.
3.Belli konularda değil, her türlü konuda yazılabilir.
4.Ayrıntılara inilmeden konu yüzeysel bir biçimde verilir.
5.İnandırıcı olma özelliği yoktur.
6.Baştan sona öznelliğe dayanır.
Bir yazarın günlük olaylar arasından seçtiği bir konuyla ilgili kendine özgü görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden karşısındakilerle konuşuyormuş gibi anlattığı yazı türüne sohbet veya söyleşi denir. Bir diğer deyişle güncel bir konuda yazarın okuyucuyla konuşuyormuş gibi samimi ve anlaşılır bir dille yazdığı, her türlü özentiden uzak yazılara sohbet denir. Bu yazı türünde yazar ele aldığı konuyu derinlemesine incelemez, bilimsel bir ispatı da amaçlamaz. Yazarın amacı okuyucuyla samimi diyaloglar kurarak sadece düşüncelerini açıklamaktır. Bu yazılar genellikle gazete ve dergilerde yayınlanır. Hatta gazetelerde sohbet (söyleşi) adı altında bu tür yazıların kaleme alındığı köşelerde bulunabilir. Sohbet yazılarına eskiden musahabe denirdi.

Sohbetin özellikleri şunlardır:

Çoğunlukla, günlük konuların işlendiği sohbet yazılarında konuşma senli benli bir anlatım yolu seçilir.Yazar deyimlerden, atasözlerinden, hatıralardan, halk fıkralarından, nüktelerden, özlü sözlerden çokça yararlanır. Sohbet türü yazılarda herkesi ilgilendiren konular seçilir. Cümleler, konuşma üslubundadır ve genellikle devriktir. Yazar karşısında biri varmış gibi sorular sorar, cevaplar verir, düşüncelerini günlük konuşma dili içtenliği içerisinde açıklar. Sohbetlerde konu uzatılmaz, fazla ayrıntıya girilmez, sadece konuya dikkat çekilir, anlatılanlar kanıtlanmaya çalışılmaz, anlatılanlara inanılması için bir gayret ortaya konmaz.Amaç, okuyucuyu konu üzerinde düşünmeye davet etmektir. Bu yazılar gazete ve dergilerde yayımlanabildiği gibi yazar bu yazıları ayrıca bir kitap olarak da basabilir. Sohbet türünde makalede olduğu gibi giriş gelime ve sonuç bölümleri bulunur; ancak karşılıklı konuşma havası içinde yazılması ve açıklanan düşüncelerin ispatlanma gereği duyulmadan anlatılması yönünden makaleden ayrılır. Yazar sohbet türünde genellikle kişisel düşüncelerini anlatır, bu yüzden de sohbet türü öznel bir anlatıma sahiptir. Sohbetle İlgili Kavramlar Sohbet: Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yârenlik, hasbihâl. Söyleşi: Arkadaşça, dostça karşılıklı konuşma, hasbihâl, sohbet anlamına gelirken bu kavramın edebiyattaki anlamı: Bir bilim veya sanat konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat türüdür.
Musahabe: Konuşma, görüşme, söyleşi.
Hoşsohbet: Güzel ve tatlı konuşan kimse.
Nükte: İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri.
Nüktedan: Nükteli ve ince anlamlı konuşarak karşısındakini düşündüren kimse.


Yazar: aLone

Görüntüleme: 299 defa

Kategori: Sohbet Chat

Yayınlanma Tarihi: 07 Aralık 2017

Cevap bırakın

radyo dinle Türkiye'nin en iyi radyosunu sende hemen dinle.

Ses 50