Sosyal Medya Ve İletişim

Sosyal Medya Ve İletişim

Sosyal Medya Ve İletişim

Sosyal Medya Ve İletişim

Sosyal Medya Ve İletişim

Sosyal medya ve iletişim  günümüzde tüm ağlarıyla hayatımızı çepeçevre kuşattı. İletişim kurma, fotoğraf, video, sohbet, chat ve birtakım bilgilerin paylaşımı gibi niyetlerle iletişim kuruyor insanlar sosyal medyaya bağımlı olmuştur. Sosyal medya iletişimi sosyal platformlar üzerinde doğru anahtar kelimeleri belirleyerek, doğru kişiye veriye ulaşmak ve ulaşılan veriyi doğru anlamlandırarak hedef kitleyle iletişim kurma fırsatının ta kendisidir.

Ve bu iletişim kurma macerası şuan ki günümüzde insanların bir çok vaktini alıyor. Önemli zamanımızın kısmını geçirdiğimiz sosyal medya hayatımızın her alının da her anı paylaştığımız bir alana dönüşmüştür. Bu durumdan en çok mahremiyet etkilendi . Etkilenmesinin sebebi ise insanların sosyal medyada müstehcen videolar  ve  fotoğrafların paylaşılmasından kaynaklıdır.

Sosyal medyada var olmanın ve kıymet görmenin ölçüsü daha çok görünür olmak ve bunun için de sürekli paylaşımda bulunmaktır. İnsanlar beğeni uğruna kendilerini olduklarından farklı gösterecek paylaşımlarda bulunmaktadırlar. Abartılı önem duygusuna giden yolun taşları da bu övgü ve alkışlarla örülmektedir.

Oysa islamın ahlak anlayışında enaniyet ve yerilmiş, mütevazi ve alçak gönüllü olmak tavsiye edilmiştir. Yani Sosyal medyanın yozlaştırdığı ahlak anlayışının sonucu olan kötü huylardan kurtulmanın yolu ise bu maceraları beğeni toplamak için değil, ve bakışlarına faydalı olmak için kullanmalıdır. Çağımızda bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, iletişiminde katkılarıyla bilgi akışını hızlandırmıştır.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki sosyal medyanın aşırı kullanımı, ilişkilerde çiftler arası duygusal mesafeye, sadakatsizliğe ve iletişim problemlerine yol açabiliyor. Sosyal medyada geçirilen zamanın artmasıyla, çiftler arasında romantizm, duygusal iletişim ve fiziksel yakınlık gitgide kopuk olmaya başlamaktadır. Dolayısıyla Sosyal Medya Ve İletişim hayatımızda çok önemli rol üstlenmektedir.

İlim Kendini Bilmektir

İlim Kendini Bilmektir

İlim Kendini Bilmektir

Bilgi kıymetli bir hazinedir. Kadrini bilerek onu taşıyabilecek ve ilmiyle yeryüzünde Rabbin rızasıyla uygun bir hayatın inşası yolunda kullanabilecek tek varlık insandır. İlim elde etmek sadece bir bilgi yüklenme gayreti değil ruhen ve fikren ilerleme çabasıdır. Kişi bildikçe Allah’ın sonsuz kudreti karşısındaki acizliğini fark eder.

Kur’an-ı Kerim de iman edenler Rabbinden gelen gerçeği bilenlerdir olarak zikredilmesi bilgi ile imanın arasındaki kuvvetli bağın göstergesidir. İnsan bilginin ışığı ile etrafını aydınlatırken onun feyiz ve bereketi ile kendi iç dünyasını da aydınlatması ve davranışlarını bu bilginin gerektiği şekilde düzeltmesi beklenir. Bilmek sorumluluğu gerektirir bu sebeple amele dönüşmeyen ahlak veya davranış boyutunda olumlu bir yansıması olmayan ilim sahibine yük olmaktan başka bir işe yaramaz.

İlim, bir şeyi öğrenmektir; ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nasıl okumaktır? İlim fen, feyiz, maarif, bilim gibi manaları bulunan çok anlamlı bir kelimedir, ilim; bir şeyi bilmek demektir. insan, yaratılış itibarıyla bilmeye, kendisine gizli görünenleri öğrenmeye, meraklı bir yapıya sahiptir.

‘’Ne güzel söylemiş Yunus Emre’’

İlim ,ilim bilmektir,

İlim kendin bilmektir.

Sen kendini bilmezsen,

Ya nice okumaktır.

Çocuk Eğitiminde İletişim

Çocuk Eğitiminde İletişim

Çocuk Eğitiminde İletişim

Her aile başarıl çocuklar yetiştirmek ister. Bunu gerçekleştirmek için çocuğunun her türlü imkanını hazırlarlar. Ancak unutulmaması gereken bir konu vardır ki oda şudur çocuk aileyi yansıtır. Ailedeki bireylerin kişilik yapısı, çocuğun kişilik yapısını şekillendirir. Ailede geçimsizlik varsa, en büyük zararı çocuklar görecektir.

Çocukların önünde sürekli birbirini eleştiren ebeveyn de ileride her şeyi eleştiren bir birey yetiştirdiklerinin farkında olmalıdırlar. Diğer taraftan sürekli eleştirilen çocukların, kınama ve ayıplamayı öğreneceğini bilenen bir gerçektir. Ebeveyn-çocuk ilişkilerinde, eleştiri konusunda şu hususlar dikkate alınmalıdır:

– Çocuğun başkalarının yanında eleştirilmemesi, kişilik gelişimi açısından sakıncalıdır.

– Eleştiri yaparken sen dilinin kullanılması, doğrudan öğüt verilmesi sağlıklı sonuç vermemektedir.

– Çocuğun olumlu davranışının takdir edilmesi davranışın pekişmesini sağlar. Diğer bir deyiş ile dikkat çocuğun olumlu davranışlarına yöneltilmeli, olumsuz davranışlar mümkün oldukça görmezden gelinmelidir.

– Çocuktaki olumsuz davranışı doğrudan eleştirmek yerine, hangi davranışın olması gerektiğini açık dille ifade edilmelidir.

İletişim, en yalın anlamı ile iki birim arasındaki duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. Çocuğunuzla doğru kanalı bulup iletişime geçerseniz, diğer pek çok konu da kendiliğinden çözümlenecektir. Sanki bir zincirle her şey iletişime bağlıdır. Doğru iletişimle çocuğun özgüvenine olumlu katkı sağlamış olursunuz. Bunun dışında Sosyal Medya Ve İletişim Çocuk Eğitiminde İletişim ikisi bir arada sürdürülebilen bir durumdur.

Bilgi Ve Bilge

Bilgi Ve Bilge

Bilgi Ve Bilge

Bilgi büyük bir güçtür, bilgelik ise bu gücün kullanılması, uygulanması ve aktarılmasıdır. “ Bilge kişilerin en büyük özellikleri çok şey bilmediklerini bilmeleridir. Çok şey bilmediğini fark eden kişi, uzun ve zahmetli olgunlaşma ve bilgelik yolculuğuna başlayabilir. Bilge olmak aynı zamanda sezgisel bir durumdur. Bilgili olmak mantık çerçevesinde bir davranıştır ama bilgelik sezgilerin de olduğu bir bütünlüktür.

Sıcak bir yaz gününde bilgenin biri masmavi gölün başında oturmaktadır. Dikkatini susuz bir köpeğin göle kadar gelip, tam su içerken kaçması çeker. Köpek susamıştır, ancak göle geldiğinde suda kendi aksini görüp korkmaktadır. Bu yüzden suyu içmeden kaçıp gitmektedir. Birkaç kere tekrarlanır bu sahneler derken köpek son seferine yaklaştığında gölün kenarındaki çamurla kayıp suya düşer. Göle düşmesiyle beraber akide ortadan kaybolur. Bunun üzerine zavallı köpek korkmadan kana kana suyu içer.

Köpeğin bu halini gören bilgenin aklından şu düşünceler geçer: Bir insanın hayalleri ve yapmak istedikleri arasındaki engel, çoğu zaman kendi içinde büyüttüğü korkular ve endişelerdir. Eğer insan bu korkularını aşabilirse isteklerini elde edebilirler. Sonra bilge biraz daha düşününce aslında öğrendiği şeyin bundan farklı olduğu kanaatine varır. Asıl öğrendiği şey; insanın bilge bile olsa bir köpekten çevremizde olup bitenden öğrenebileceği bir şeylerin olduğu gerçeğidir. Dolayısıyla Sosyal Medya Ve İletişim her alanda hayatımızda yer olan bir durumdur.

Sosyal Medya Chat Sohbet

Sosyal Medya Chat Sohbet

85 / 100

Yazar: aSpiriN

Görüntüleme: 43 defa

Kategori: Hayata Dair

Yayınlanma Tarihi: 14 Ağustos 2022

Cevap bırakın

radyo dinle Türkiye'nin en iyi radyosunu sende hemen dinle.

Ses 50